Aire

…una atmosfera pura i sense alteracions artificials…

Aigua

…el consum responsable de l’aigua i evitar la seva contaminació…

Terra

…evitar la contaminació de la terra amb productes químics…

Biodiversitat

…preservar i respectar la biodiversitat de totes les espècies animals i vegetals, i els minerals…

Estacions

…respectar els cicles naturals de les estacions i cultivar aliments de temporada…

Animals

…estalviar el sofriment i maltractament dels éssers vius…

Llavors

…l’ús de llavors lliures de manipulació genètica i d’hibridació artificial…

Subsòl

…evitar la mort de la vida microbiana i la fauna subterrània…

Comerç just

…la defensa del comerç just i la continuïtat de les empreses familiars i dels artesans…

Qualitat

…procurar aliments de gran valor nutritiu, per contribuir a millorar la qualitat de vida…