Arguments

L’amor per la natura,

l’admiració pel misteri de la vida,

l’ésser humà com a part integrant de la biodiversitat,

la importància de cultivar un món interior de riquesa espiritual i dignitat,

el consum responsable i sostenible dels recursos naturals i les fonts d’energia,

el manteniment d’uns principis ètics i morals, i l’impuls d’un comerç just i transparent

són declaracions implícites del significat que té per a nosaltres el concepte d’alimentació ecològica